Current View
Citation link:
Title:
Динамика на основни съобщества в системата на яз. Искър - р. Искър под влияние на антропогенен натиск : Автореферат / Милена Стефанова Стефанова ; Науч. ръководители Димитър Кожухаров, Галерида Райкова-Петрова.; Dynamics of key aquatic communities in the Iskar dam - Iskar river system under the influence of anthropogenic pressure Milena Stefanova Stefanova
 
Creator:
Стефанова, Милена Стефанова; Stefanova, Milena Stefanova; Кожухаров, Димитър Стефанов науч. ръководител; Райкова-Петрова, Галерида Николова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Ихтиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Хидробиология Югозападна България; Сладководна фауна Югозападна България; Ихтиология Югозападна България
 
*** *** ***
 
001:
001199182
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стефанова, Милена Стефанова
 
245:
Динамика на основни съобщества в системата на яз. Искър - р. Искър под влияние на антропогенен натиск :| Автореферат /| Милена Стефанова Стефанова ; Науч. ръководители Димитър Кожухаров, Галерида Райкова-Петрова.
 
246:
Dynamics of key aquatic communities in the Iskar dam - Iskar river system under the influence of anthropogenic pressure| Milena Stefanova Stefanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.630 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
52 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Ихтиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Хидробиология| Югозападна България| Сладководна фауна| Югозападна България| Ихтиология| Югозападна България
 
700:
Stefanova, Milena Stefanova| Кожухаров, Димитър Стефанов| науч. ръководител| Райкова-Петрова, Галерида Николова| науч. ръководител