Current View
Citation link:
Title:
Върху кинетиката на кристализация на цинков оксалат : II. Определяне на специфичната повърхностна енергия на границата кристал-разтвор чрез кинетични изследвания; On the Kinetics of Crystallization of Zinc Oxalate II. Kinetic Determination of the Specific Surface Energy of the Crystal/Solu- tion Phase Boundary :
 
Creator:
Киркова, Елена Костадинова; Джарова, Мария Димитрова; Kirkova, Elena Kostadinova; Dzarova, Marija Dimitrova
 
Date:
1978 [issued] Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001058670
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Киркова, Елена Костадинова
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга 2
 
245:
Върху кинетиката на кристализация на цинков оксалат :| II. Определяне на специфичната повърхностна енергия на границата кристал-разтвор чрез кинетични изследвания
 
246:
On the Kinetics of Crystallization of Zinc Oxalate| II. Kinetic Determination of the Specific Surface Energy of the Crystal/Solu- tion Phase Boundary :
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.729 MB)
 
260:
Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
300:
с. 169-180 :| с табл., фиг.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Джарова, Мария Димитрова| Kirkova, Elena Kostadinova| Dzarova, Marija Dimitrova