Citation link:
 • Духовният живот на българите в Банатско / Петър Стоянов Коледаров.
  • Издателска корица
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8