Citation link:
 • Екосистемна оценка на кестеновите гори в Беласица. / Марияна Любенова, Виолета Димитрова, Светла Братанова-Дончева.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница (en)
   • Гръб предзаглавна страница (en)
  • Съдържание
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
   • стр. 7
   • стр. 8
  • FOREWORD
   • стр. 10
   • стр. 11
  • ОТЗИВИ ЗА КНИГАТА
   • стр. 13
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 15
  • ОБЕКТ
   • стр. 17
  • МЕТОДИ
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • 1. Характеристика на хабитата
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
   • 2. Фиторазнообразие
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • 3. Трофична структура
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
   • 4. Режим на хранителните вещества
    • стр. 41
   • 5. Кръговрат на веществата
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
   • 6. Величина на енергийния поток
   • 7. Ефективност на обратните връзки за намаляване на нежеланите отклонения
    • стр. 55
   • 8. Способност за намаливане на негативните ефекти и устойчиво развитие
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • 9. Анализ на влииещите антропогенни и социално-икономически фактори
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • 10. Значение на съобществата за населението и местната икономика
    • стр. 66
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
  • ПРЕПОРЪКИ
   • стр. 76
  • РЕЗЮМЕ
  • SUMMARY
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
  • ПРИЛОЖЕНИЯ:
  • 1. Кестенови гори в Беласица по време на изследванията 2003—2010 г.
   • Карта
   • стр. [2]
   • стр. [3]
   • стр. [4]
   • стр. [5]
   • стр. [6]
   • стр. [7]
   • стр. [8]
   • стр. [9]
   • стр. [10]
   • стр. [11]
   • стр. [12]
   • стр. [13]
   • стр. [14]
   • стр. [15]
  • 2. Берковският балкан и бъдещето на неговите символи.
   • стр. [2]
   • стр. [3]
   • стр. [4]
   • стр. [5]
   • стр. [6]
   • стр. [7]
   • стр. [8]
   • стр. [9]
   • стр. [10]
   • стр. [11]
   • стр. [12]
   • стр. [13]
   • стр. [14]
   • стр. [15]
   • стр. [16]
   • стр. [17]
   • стр. [18]
   • стр. [19]
   • стр. [20]
   • стр. [21]
   • стр. [22]
   • стр. [23]
   • стр. [24]
   • стр. [25]
   • стр. [26]
   • стр. [27]
  • Грамота
  • Сертификат