Current View
Citation link:
Title:
Диагноза и прогноза на мъгла по метода ГНСС метеорология и числени експерименти : автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност Метеорология
 
Creator:
Пенов, Николай Кирилов; Герова, Гергана Петрова научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Корично описание; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Време (метеорология) прогнозиране; Мъгла
 
*** *** ***
 
001:
001222162
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Пенов, Николай Кирилов
 
245:
Диагноза и прогноза на мъгла по метода ГНСС метеорология и числени експерименти :| автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност Метеорология
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.411 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
42 с. :| с диаграми ;| 21 см.
 
500:
Корично описание
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Време (метеорология)| прогнозиране| Мъгла
 
700:
Герова, Гергана Петрова| научен ръководител