Citation link:
 • Етнографско и езиково изследване на гр. Етрополе
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
  • стр. План на кварталите на Етрополе
  • стр. Схема на колибарските махали
  • стр. Скица на пътищата
   • стр. 114
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 129
   • стр. 134