Citation link:
  • Geschichte der polnischen Litteratur /Von Dr. A. Brueckner, o. Professor in Berlin.
    • Заглавна страница с дата и автограф на Боян Пенев