Citation link:
 • Етнографско изследване на село Кумарица, околия Софийска
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214