Current View
Citation link:
Title:
Квантови аналогии в класическата физика : Автореферат / Елена Стоянова ; Науч. ръководители Николай Витанов, Андон Рангелов ; Рец. Асен Енев Пашов, Кирил Борисов Благоев.; Quantum analogues in classical physics Elena Kristianova Stoyanova
 
Creator:
Стоянова, Елена Кристианова; Stojanova, Elena Kristianova; Витанов, Николай Витанов науч. ръководител; Рангелов, Андон Ангелов науч. ръководител; Пашов, Асен Енев рец.; Благоев, Кирил Борисов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Възприетата форма на името на авт. Елена Стоянова е Елена Стоянова Кристианова; Възприетата форма на името на науч. ръководител Николай Витанов е Николай Витанов Витанов; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки, прогр. Физика на атомите и молекулите СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Теор. физика 2021; Библиогр. с. 29-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Квантова теория; Теоретична физика; Оптика; Електромагнетизъм
 
*** *** ***
 
001:
001193089
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Елена Кристианова
 
245:
Квантови аналогии в класическата физика :| Автореферат /| Елена Стоянова ; Науч. ръководители Николай Витанов, Андон Рангелов ; Рец. Асен Енев Пашов, Кирил Борисов Благоев.
 
246:
Quantum analogues in classical physics| Elena Kristianova Stoyanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.269 MB)
 
260:
[София],| 2021.
 
300:
30 с. :| с диагр., сх. ;| 21 см.
 
500:
Възприетата форма на името на авт. Елена Стоянова е Елена Стоянова Кристианова| Възприетата форма на името на науч. ръководител Николай Витанов е Николай Витанов Витанов
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки, прогр. Физика на атомите и молекулите| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Теор. физика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 29-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Квантова теория| Теоретична физика| Оптика| Електромагнетизъм
 
700:
Stojanova, Elena Kristianova| Витанов, Николай Витанов| науч. ръководител| Рангелов, Андон Ангелов| науч. ръководител| Пашов, Асен Енев| рец.| Благоев, Кирил Борисов| рец.