Citation link:
  • Някои от моите приятелски писма от тая 1892