Citation link:
 • Етнографско изследване на град Калофер
  • Заглавна страница
  • Снимка
  • Съдържа и Образци от говора на гр_ Калофер
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
   • стр. 321
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
   • стр. 326
   • стр. 327
   • стр. 328
   • стр. 329
   • стр. 330
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233