Current View
Citation link:
Title:
Комплексообразуващи реакции на никел [II] и кобалт [II] с 4-[2-пиридилазо] резорцин; Complex formation reactions of nickel (II) and cobalt (II) with 4-(2-pyridylazo)-resorcinol D. Nonova, B. Evtimova
 
Creator:
Нонова, Донка Христова; Евтимова, Бисера Евтимова; Evtimova, Bisera Evtimova; Nonova, Donka Hristova
 
Date:
1973 [issued] Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001057851
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Нонова, Донка Христова
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
245:
Комплексообразуващи реакции на никел [II] и кобалт [II] с 4-[2-пиридилазо] резорцин
 
246:
Complex formation reactions of nickel (II) and cobalt (II) with 4-(2-pyridylazo)-resorcinol| D. Nonova, B. Evtimova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.227 MB)
 
260:
Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
300:
c. 483-494 :| с табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Евтимова, Бисера Евтимова| Evtimova, Bisera Evtimova| Nonova, Donka Hristova