Current View
Citation link:
Title:
Лингвистични и културологични маркери на националната идентичност в езика на млади бесарабски българи : Автореферат / Цветелина Петкова Цветанова-Цанева ; Науч. ръководители Владислав Миланов, Екатерина Търпоманова ; Рец. Юлияна Иванова Стоянова, Живка Стефанова Колева-Златева.; Linguistic and culturological markers of national identity in the language of young bessarabian bulgarians Tsvetelina Petkova Tsvetanova-Tsaneva
 
Creator:
Цветанова-Цанева, Цветелина Петкова; Cvetanova, Cvetelina Petkova; Миланов, Владислав Огнянов науч. ръководител; Търпоманова, Екатерина Николова науч. ръководител; Стоянова, Юлияна Иванова рец.; Колева-Златева, Живка Стефанова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Общо, идноевроп. и балканско езикознание 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Бесарабски българи; Психолингвистика
 
*** *** ***
 
001:
001196596
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветанова-Цанева, Цветелина Петкова
 
245:
Лингвистични и културологични маркери на националната идентичност в езика на млади бесарабски българи :| Автореферат /| Цветелина Петкова Цветанова-Цанева ; Науч. ръководители Владислав Миланов, Екатерина Търпоманова ; Рец. Юлияна Иванова Стоянова, Живка Стефанова Колева-Златева.
 
246:
Linguistic and culturological markers of national identity in the language of young bessarabian bulgarians| Tsvetelina Petkova Tsvetanova-Tsaneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 908.9 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
52 л. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. Общо, идноевроп. и балканско езикознание| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Бесарабски българи| Психолингвистика
 
700:
Cvetanova, Cvetelina Petkova| Миланов, Владислав Огнянов| науч. ръководител| Търпоманова, Екатерина Николова| науч. ръководител| Стоянова, Юлияна Иванова| рец.| Колева-Златева, Живка Стефанова| рец.