Current View
Citation link:
Title:
Взаимоотношението между мотивацията и работните условия като решаващ въпрос в мениджмънта на човешки ресурси в публичния сектор : Автореферат / Бразиоти В. Аристеа ; Науч. ръководител Александър Маринов ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Ангелина Мирослава Марковска.; Relationship between motivation and work conditions as crucial topic in Human Resources management in the public sector Brazioti V. Aristea
 
Creator:
Бразиоти, Аристеа Василиос; Brazioti, Aristea Vasileios; Маринов, Александър Иванов науч. ръководител; Калфова, Елена Ангелова рец.; Марковска, Ангелина Мирославова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки, спец. Публична администрация СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2021; Библиогр. с. [26-28]; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Трудови ресурси управление
 
*** *** ***
 
001:
001203568
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бразиоти, Аристеа Василиос
 
245:
Взаимоотношението между мотивацията и работните условия като решаващ въпрос в мениджмънта на човешки ресурси в публичния сектор :| Автореферат /| Бразиоти В. Аристеа ; Науч. ръководител Александър Маринов ; Рец. Елена Ангелова Калфова-Войнова, Ангелина Мирослава Марковска.
 
246:
Relationship between motivation and work conditions as crucial topic in Human Resources management in the public sector| Brazioti V. Aristea
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1006. KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
[28] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки, спец. Публична администрация| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2021
 
504:
Библиогр. с. [26-28]
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Трудови ресурси| управление
 
700:
Brazioti, Aristea Vasileios| Маринов, Александър Иванов| науч. ръководител| Калфова, Елена Ангелова| рец.| Марковска, Ангелина Мирославова| рец.