Current View
Citation link:
Title:
Прокурорът в административния процес : Автореферат / Светла Иванова Янкулова.; <<The>> public prosecutor in the administrative process Svetla Ivanova Yankulova
 
Creator:
Янкулова, Светла Иванова; Jankulova, Svetla Ivanova
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.6 Право (Административно право и административен процес) СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Прокуратура България.; Административно правосъдие България.
 
*** *** ***
 
001:
001141862
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янкулова, Светла Иванова
 
245:
Прокурорът в административния процес :| Автореферат /| Светла Иванова Янкулова.
 
246:
<<The>> public prosecutor in the administrative process| Svetla Ivanova Yankulova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 406.7 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.6 Право (Административно право и административен процес)| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Прокуратура| България.| Административно правосъдие| България.
 
700:
Jankulova, Svetla Ivanova