Citation link:
 • Политическа география на Средновековната българска държава : Ч. 1. От 681 до 1081 г./ Петър Коледаров
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Увод
   • стр. 6
  • Глава I. Характер, териториална структура и правен статут на границите на българ¬ската държава от края на VII до началото на XI в
   • стр. 8
   • карта
   • карта
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • карта
   • карта
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • Глава II. Първоначална територия на българската държава при нейното образуване и утвърждаване (681—800 г.)
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
  • Глава III. Териториално разширение на България през IX в
   • карта
   • карта
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
  • Глава IV. Границите на България до 70-те години на X в
   • стр. 47
   • стр. 48
   • карта
   • карта
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
  • Глава V. Граници на българската държава от 970 до 1018 г
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
  • Заключение
   • карта
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
  • Списък на картните изображения
   • стр. 66
  • Списък на съкрашенията
  • Показалец на личните имена
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
  • Показалец на географските обекти
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
  • Резюме на руски език
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
  • Резюме на английски език
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
  • Съдържание
   • стр. 87