Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие 1905-1906 учебна година.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • Занятия в помещенията на истор.-филолог. и юридич. факултети
   • стр. 2
  • Занятия в факултетите по часове
   • стр. 4
  • [Преглед на лекции]
  • Седмичен преглед