Citation link:
  • Охридска пролет : Спомени /Никола Джеров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора