Citation link:
  • Отбор песни от размирните години 1912-1917 /Наредили Хараламби М. Златанов, Милко Бичев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис