Current View
Citation link:
Title:
Образователен мениджмънт и мултикултуралност - форми на организация : Автореферат / Йоаннис Спиридон Страволемис ; Науч. ръководител Божидар Ангелов ; Рец. Лора Илиева Спиридонова, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.; Educational management and multiculturalism – forms of organisation Ioannis Spiridon Stravolemis
 
Creator:
Страволемис, Йоаннис Спиридон; Stravolemis, Ioannis Spiridon; Ангелов, Божидар Михайлов науч. ръководител; Спиридонова, Лора Илиева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика, Докторска прогр. по Педагогика (Предучилищна и медийна педагогика) 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Образование и просвета управление и организация.; Интеркултурно образование.
 
*** *** ***
 
001:
001189932
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Страволемис, Йоаннис Спиридон
 
245:
Образователен мениджмънт и мултикултуралност - форми на организация :| Автореферат /| Йоаннис Спиридон Страволемис ; Науч. ръководител Божидар Ангелов ; Рец. Лора Илиева Спиридонова, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.
 
246:
Educational management and multiculturalism – forms of organisation| Ioannis Spiridon Stravolemis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.195 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[38] с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика, Докторска прогр. по Педагогика (Предучилищна и медийна педагогика)| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Образование и просвета| управление и организация.| Интеркултурно образование.
 
700:
Stravolemis, Ioannis Spiridon| Ангелов, Божидар Михайлов| науч. ръководител| Спиридонова, Лора Илиева| рец.