Current View
Citation link:
Title:
Религиозен живот в Пауталия и Сердика през римската епоха (сравнителен анализ) : Автореферат / Николай Димитров Димитров ; Науч. ръководител Костадин Костадинов Рабаджиев.; Religious life in Pautalia and Serdica in the Roman period (comparative analysis) Nikolay Dimitrov Dimitrov
 
Creator:
Димитров, Николай Димитров; Dimitrov, Nikolaj Dimitrov; Рабаджиев, Костадин Костадинов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
Древен Рим религия история [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. специалност "Класическа археология : Рим"] СУ "Св. климент Охридски", Ист. фак. Кат. "Археология" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Археология, антична Древен Рим
 
*** *** ***
 
001:
001202681
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Николай Димитров
 
245:
Религиозен живот в Пауталия и Сердика през римската епоха (сравнителен анализ) :| Автореферат /| Николай Димитров Димитров ; Науч. ръководител Костадин Костадинов Рабаджиев.
 
246:
Religious life in Pautalia and Serdica in the Roman period (comparative analysis)| Nikolay Dimitrov Dimitrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 444.1 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
35 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология, науч. специалност "Класическа археология : Рим"]| СУ "Св. климент Охридски", Ист. фак. Кат. "Археология"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Археология, антична| Древен Рим
 
651:
Древен Рим| религия| история
 
700:
Dimitrov, Nikolaj Dimitrov| Рабаджиев, Костадин Костадинов| науч. ръководител