Current View
Citation link:
Title:
Комплексен подход за изследване на атмосферни аерозоли : Автореферат / Виктория Любомирова Клещанова ; Науч. ръководител В. Тончев.
 
Creator:
Клещанова, Виктория Любомирова; Тончев, Веселин Димитров науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по специалност 4.1. Физически науки - Метеорология Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра "Метеорология и геофизика" 2023; Библиография л. 52-57; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Облаци; Аерозоли
 
*** *** ***
 
001:
001213418
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Клещанова, Виктория Любомирова
 
245:
Комплексен подход за изследване на атмосферни аерозоли :| Автореферат /| Виктория Любомирова Клещанова ; Науч. ръководител В. Тончев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.427 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
57 л. :| с цв. диагр., к., табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по специалност 4.1. Физически науки - Метеорология| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Физически факултет, Катедра "Метеорология и геофизика"| 2023
 
504:
Библиография л. 52-57
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Облаци| Аерозоли
 
700:
Тончев, Веселин Димитров| науч. ръководител