Citation link:
 • Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България / Юлиян Бенов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Посвещение
  • Анотация
   • стр. 5
  • Съдържание
  • АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
  • СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
   • стр. 13
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
  • ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА КОНСОЛИДАЦИЯ
   • 1. Преглед на литературата и практиката
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
   • 2. Причини за банковата консолидация
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
   • 3. Методи и проблеми на консолидацията на банковия капитал
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • 4. Катализатори на банковата консолидация
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
   • 5. Специфика на консолидацията на банковия сектор в сравнение с фирми от други браншове
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
  • ВТОРА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРАКТИКАТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА БАНКОВИТЕ СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ
   • 1. Структура и актуални проблеми в развитието на банковия сектор в страните от Европейския Съюз
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
   • 2. Стратегическа ориентация в контекст на дигитализацията на банковите услуги
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
   • 3. Състояние и проблеми на консолидацията на банковия сектор в страните от Европейския Съюз
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • 4. Подходи за оценяване на ефективността от концентрацията на банковия капитал
    • 4.1. Парадигмата „Структура-Поведение-Резултат“ - предимства, недостатъци и методични ограничения
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
    • 4.2. Модел за оценяване на ефективността от концентрацията на банковия капитал
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
  • ТРЕТА ГЛАВА. ПРОБЛЕМИ НА КОНСОЛИДАЦИЯТА НА БАНКОВИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ
   • 1. Структура и актуални проблеми на банковия сектор в България
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
   • 2. Емпирично тестване на модела за оценяване на ефективността от концентрация на банковия капитал
    • 2.1. Сравнителна консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
     • стр. 177
    • 2.2. Ефективна прогнозна банкова концентрация в страните в ЕС
     • стр. 179
     • стр. 180
     • стр. 181
     • стр. 182
     • стр. 183
     • стр. 184
    • 2.3. Процесна препоръка за завършване на банкова консолидация в България
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
     • стр. 189
     • стр. 190
     • стр. 191
     • стр. 192
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
     • стр. 199
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
     • стр. 203
     • стр. 204
     • стр. 205
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
  • БИБЛИОГРАФИЯ
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
  • Задна корица