Citation link:
 • Избрани произведения : Т. 6. Философски литературни етюди/ Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор към шести том
   • стр. 6
   • стр. 7
  • ФИЛОСОФСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ЕТЮДИ. 1968 г.
   • Предисловие
    • стр. 12
    • стр. 13
  • ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА РЕНЕСАНСОВАТА ЧОВЕЧНОСT
   • Бокачо : Декамерон
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
  • РАЗУМЪТ НА БЕЗУМИЕТО
   • Сервантес : Дон Кихот
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
  • ЗАВЕЩАНИЕТО НА ГЕНИЯ
   • Шекспир : Бурята
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
  • ПРЕВЪПЛАЩЕНИЯТА НА ОПТИМИЗМА
   • Волтер : Кандид
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
  • ЧОВЕКЪТ В ИСТОРИЯТА
   • Шилер : Валенщайн
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
  • ПРОНИЦАНИЯТА НА ХУДОЖНИКА
   • Балзак : Неизвестният шедьовър
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
  • ИГРА И ЖИВОТ
   • Херман Хесе : Игра на стъклени перли
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
  • СМЕШНОТО (1972)
   • Предговор
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
   • Към второто издание
   • Към третото издание
   • УВОД
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
  • Първа глава. ИЗ ЛИТЕРАТУРНАТА БИОГРАФИЯ НА СМЕШНОТО
   • стр. 214
   • 1. АНТИЧНОСТ
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
   • 2. РЕНЕСАНС
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
   • 3. ИСТОРИЯ И ТИПОЛОГИЯ
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
  • Втора глава. КЪМ СЪЩНОСТТА НА СМЕШНОТО
   • 1. ОТ КОМЕДИЯТА КЪМ ОСТРОУМИЕТО
    • стр. 242
    • стр. 243
   • 2. СРАВНЕНИЕТО
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
   • 3. АЛЕГОРИЯ, СИМВОЛ, СМЕШНО
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
   • 4. ПРЕТЕНЦИЯТА
    • стр. 257
   • 5. ИГРАТА
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
   • 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТРАДАНИЕТО
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
   • 7. СРЕДСТВА НА СМЕШНОТО
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
   • 8. СМЕШНОТО - СУБЕКТИВНО ИЛИ ОБЕКТИВНО?
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
   • 9. ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАЛЕКТИКА - ИЗТОЧНИК НА СМЕШНОТО
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
   • 10. СЕРИОЗНОСТТА НА СМЕШНОТО
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
  • Трета глава. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА СМЕШНОТО
   • стр. 331
   • 1. ТЯЛО
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
   • 2. КОСТЮМ
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
   • 3. ХАРАКТЕР
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
   • 4. АНТИТЕЗА
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
   • 5. КОНТАМИНАЦИЯ
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
   • 6. НЕДОРАЗУМЕНИЕ
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
   • 7. ДВУСМИСЛИЦА
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
   • 8. ПОВТОРЕНИЕ
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
  • Четвърта глава. ХУМОРЪТ
   • 1. ХУМОР, ПАРОДИЯ, ИРОНИЯ
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
   • 2. СЪЩНОСТ НА ХУМОРА
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
   • 3. ХУМОРЪТ КАТО ТВОРЧЕСТВО
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
  • Пета глава. ПАРОДИЯТА
   • 1. СЪЩНОСТ НА ПАРОДИЯТА
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
   • 2. ПОКРАЙ ПЕСЕН: ЛИТЕРАТУРНА ПАРОДИЯ
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
   • 3. ПОКРАЙ ГЕРОЙ: ИСТОРИЧЕСКА ПАРОДИЯ
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
   • 4. ПОКРАЙ ИДЕЯ: ФИЛОСОФСКА ПАРОДИЯ
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
   • 5. МОДЕРНАТА ПАРОДИЯ
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
  • Шеста глава. ИРОНИЯТА
   • 1. ИРОНИЯТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОЗНАНИЕ И МОРАЛНО СЪВЪРШЕНСТВО. СОКРАТ
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
   • 2. ИРОНИЯТА КАТО ТВОРЧЕСКА СУБЕКТИВНОСТ НА ХУДОЖНИКА. ФРИДРИХ ШЛЕГЕЛ
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
   • 3. ИРОНИЯТА КАТО ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЦЕС. ЗОЛГЕР И ХЕГЕЛ
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
   • 4. IRONIE ALS OB
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
   • 5. СЪЩНОСТ НА ИРОНИЯТА
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
   • 6. САРКАЗЪМ, АПАТИЯ И ИРОНИЯ
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
   • 7. ЛЪЖА, ЛИЦЕМЕРИЕ И ИРОНИЯ
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
   • 8. САМОХВАЛСТВО И ИРОНИЯ
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
  • МЕТАФОРАТА (1983)
   • ПРЕДГОВОР
   • КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ
   • КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ
    • стр. 517
   • I. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДЕФИНИЦИИТЕ
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
   • II. СРАВНЕНИЕ И МЕТАФОРА
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
   • III. СЪЩНОСТ НА МЕТАФОРАТА
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
   • IV. МЕТАФОРА, АЛЕГОРИЯ, СИМВОЛ
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
   • V. СФЕРАТА НА МЕТАФОРАТА
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • стр. 605
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
   • VI. МЕТАФОРА И ПОЗНАНИЕ
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
   • VII. ПРОИЗХОД НА МЕТАФОРАТА
    • стр. 630
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • стр. 641
    • стр. 642
    • стр. 643
    • стр. 644
   • VIII. ФУНКЦИЯ НА МЕТАФОРАТА
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • стр. 651
    • стр. 652
    • стр. 653
    • стр. 654
    • стр. 655
    • стр. 656
  • ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕСЕТ НОВИ ФИЛОСОФСКИ ЕТЮДА
   • I. СЛОВО
    • стр. 660
    • стр. 661
    • стр. 662
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
   • II. MAGISTER DIXIT!
    • стр. 669
    • стр. 670
    • стр. 671
    • стр. 672
    • стр. 673
   • III. НАГРАДАТА КАТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОРАЖЕНИЕ
    • стр. 675
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
   • IV. КЪМ МЕТАФОРАТА
    • стр. 680
    • стр. 681
   • V. МАТЕРИЯ И ДУХ
    • стр. 683
   • VI. ГЕРОЙ И ЛАКЕЙ
    • стр. 685
   • VII. ОТКРИТИЯ И ОТКРИВАТЕЛИ
    • стр. 687
   • VIII. УТРО И ВЕЧЕР
    • стр. 689
    • стр. 690
   • IX. АНТИНОМИИ
    • стр. 692
    • стр. 693
    • стр. 694
    • стр. 695
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • стр. 702
   • X. ЗА СКРОМНОСТТА И НЕСКРОМНОСТТА
    • стр. 704
   • Показалец на имената
    • стр. 706
    • стр. 707
    • стр. 708
    • стр. 709
    • стр. 710
    • стр. 711
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
    • стр. 715
    • стр. 716
    • стр. 717
    • стр. 718
    • стр. 719
   • Съдържание
    • стр. 721
    • стр. 722
    • стр. 723
    • стр. [724]
    • стр. [725]
   • Книги от същия автор
    • стр. [727]
    • стр. [728]
  • Задна корица