Citation link:
  • Поп Марко, едновремешен свещенник : Разсказ от дяда Йовча из с. Черковна (Провадийско) / Написал Ил. Р. Блъсков.