Current View
Citation link:
Title:
Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина : Автореферат / Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Радослав Пенев, Весела Гюрова.; Individualization and differentiation of the pedagogical interaction in kindergartens Rozalina Plamenova Engels-Kritidis
 
Creator:
Енгелс, Розалина Пламенова; Engels, Rozalina Plamenova; Пенев, Радослав Иванов рец.; Гюрова, Весела Методиева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Възприетата форма на името на авт. Розалина Енгелс-Критидис е Розалина Пламенова Енгелс; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Начална и предучилищна педагогика, Кат. "Предучилищна педагогика" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Детски градини учебно-възпитателна работа.; Предучилищно възпитание.
 
*** *** ***
 
001:
001189139
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Енгелс, Розалина Пламенова
 
245:
Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина :| Автореферат /| Розалина Енгелс-Критидис ; Рец. Радослав Пенев, Весела Гюрова.
 
246:
Individualization and differentiation of the pedagogical interaction in kindergartens| Rozalina Plamenova Engels-Kritidis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.585 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
52 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Възприетата форма на името на авт. Розалина Енгелс-Критидис е Розалина Пламенова Енгелс
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Начална и предучилищна педагогика, Кат. "Предучилищна педагогика"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Детски градини| учебно-възпитателна работа.| Предучилищно възпитание.
 
700:
Engels, Rozalina Plamenova| Пенев, Радослав Иванов| рец.| Гюрова, Весела Методиева| рец.