Current View
Citation link:
Title:
Изследване характеристиките и биосинтетичния потенциал на щамове Bacillus и влиянието им върху развитието на растителни видове с индустриално значение : Автореферат / Веселка Йорданова Георгиева ; Науч. ръководител Валентин Савов ; Рец. Траяна Спасова Недева, Нели Владова Георгиева.; Investigation of the characteristics and biosynthetic potential of Bacillus strains and their influence on the development of plant species of industrial importance Veselka Yordanova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Веселка Йорданова; Georgieva, Veselka Jordanova; Савов, Валентин Александров науч. ръководител; Недева, Траяна Спасова рец.; Георгиева, Нели Владова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 5.11 Биотехнологии, ДП Технология на биол. активните вещества СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биотехнология" 2022; Библиогр. с. 67-68; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Биотехнология; Селскостопанска микробиология; Биологично земеделие
 
*** *** ***
 
001:
001199869
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Веселка Йорданова
 
245:
Изследване характеристиките и биосинтетичния потенциал на щамове Bacillus и влиянието им върху развитието на растителни видове с индустриално значение :| Автореферат /| Веселка Йорданова Георгиева ; Науч. ръководител Валентин Савов ; Рец. Траяна Спасова Недева, Нели Владова Георгиева.
 
246:
Investigation of the characteristics and biosynthetic potential of Bacillus strains and their influence on the development of plant species of industrial importance| Veselka Yordanova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.695 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
79 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 5.11 Биотехнологии, ДП Технология на биол. активните вещества| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Биотехнология"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 67-68
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Биотехнология| Селскостопанска микробиология| Биологично земеделие
 
700:
Georgieva, Veselka Jordanova| Савов, Валентин Александров| науч. ръководител| Недева, Траяна Спасова| рец.| Георгиева, Нели Владова| рец.