Current View
Citation link:
Title:
Об условиях термодинамического равновесия капиллярных систем; Sur les conditions d'equilibre thermodynamique des systеmes capillaires В. V. Tоsсhеv, I. B. Ivanov
 
Creator:
Тошев, Борислав Вълчев; Tosev, Borislav Valcev; Иванов, Иван Боянов; Ivanov, Ivan Bojanov
 
Date:
1973 [issued] Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
Description:
Рез. на фр. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001057757
 
040:
BG-SoUL
 
041:
rus
 
100:
Тошев, Борислав Вълчев
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
245:
Об условиях термодинамического равновесия капиллярных систем
 
246:
Sur les conditions d'equilibre thermodynamique des systеmes capillaires| В. V. Tоsсhеv, I. B. Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.258 MB)
 
260:
Т. 65, 1973 [за 1970/71].
 
300:
c. 329-336 :| с ил.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на фр. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Tosev, Borislav Valcev| Иванов, Иван Боянов| Ivanov, Ivan Bojanov