Current View
Citation link:
Title:
Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа : Автореферат / Екатерина Златева Томова ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
Creator:
Томова, Екатерина Златева; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Теория на възпитанието" 2023; Библиогр. с. 63-67; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Гражданско образование ученици; Начални училища учебно-възпитателна работа; Учебно-възпитателна работа
 
*** *** ***
 
001:
001208452
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Томова, Екатерина Златева
 
245:
Иновативен модел за формиране на личностна и социална компетентност в часа на класа :| Автореферат /| Екатерина Златева Томова ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 606.9 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
67 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Теория на възпитанието"| 2023
 
504:
Библиогр. с. 63-67
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Гражданско образование| ученици| Начални училища| учебно-възпитателна работа| Учебно-възпитателна работа
 
700:
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| науч. ръководител