Citation link:
 • Исторически поглед върху нумизматиката на тракийските царе / В. Добруски.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • I. Границите на Тракия в най-старите времена.
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • II. Голям разцвет на одризката държава в царуването на Ситалкес
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
  • III. Начинающ упадък на одризката държава във времето на Севтес I.
   • стр. 19
   • стр. 20
  • IV. Одризки царе Медокос и Севтес II.
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
  • V. Цар на одризите Хебрителмис.
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
  • VI. Нов разцвет на одризката държава при царуването на Котис I.
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
  • VII. Разделение на одризката държава след смъртта на Котис I. Цар Корсоблептес.
   • стр. 40
  • VIII. Присъединяване на тракийските княжества към Македонската монархия.
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • IX. Тракия под властта на Александра Велики. Одризкият цар Севтес III.
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
  • X. Тракийският цар Лизимах
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
  • XI. Покорението на Тракия от келтите или галите. Келтски цар Каварос.
   • стр. 62
  • XII. Одриски цар Севтес IV.
   • стр. 64
  • XIII. Котис II. и Диегилис, тракийски цар ок. 150 год. пр Хр.
   • стр. 66
   • стр. 67
  • XIV. Тракия под римско покровителство. Одризките царе Садалас I., Котис III. и Садалас II.
   • стр. 69
   • стр. 70
  • XV. Тракийски князе, известни само от техните монети.
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
  • XVI. Две тракийски тетрадрахми, ковани по монетния тип на остров Тасос.
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
  • Хронологически преглед на монетите, изобразени в таблиците I - IV
   • стр. 81
  • Таблица I.
  • Таблица II.
  • Таблица III.
  • Таблица IV.