Current View
Citation link:
Title:
Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си : Автореферат / Яна Петрова Станева ; Науч. ръководител Нели Петрова-Димитрова.; Competences of the social pedagogue for resilience in parents at risk of separation from their child Yana Petrova Staneva
 
Creator:
Станева, Яна Петрова; Петрова-Димитрова, Нели Людмилова науч. ръководител; Staneva, Jana Petrova
 
Date:
2018 [issued] [2018].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Социална педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело" 2018; Библиогр. с. 62-64; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Детска и педагогическа психология.; Устойчивост (психология); Социална педагогика.; Деца в риск.
 
*** *** ***
 
001:
001141838
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станева, Яна Петрова
 
245:
Компетенции на социалния педагог за резилианс при родители в риск от раздяла с детето си :| Автореферат /| Яна Петрова Станева ; Науч. ръководител Нели Петрова-Димитрова.
 
246:
Competences of the social pedagogue for resilience in parents at risk of separation from their child| Yana Petrova Staneva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 704.9 KB)
 
260:
София,| [2018].
 
300:
64 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Социална педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 62-64
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Детска и педагогическа психология.| Устойчивост (психология)| Социална педагогика.| Деца в риск.
 
700:
Петрова-Димитрова, Нели Людмилова| науч. ръководител| Staneva, Jana Petrova