Current View
Citation link:
Title:
Моралните каузи на предприемачеството : Пренареждане и презареждане на сектори: за променените връзки между институции, пазар и гражданско общество през примера на социално мотивирани бизнес инициативи : Автореферат / Мила Александрова Станчева ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев ; Рец. Светла Йовчева Колева, Галина Николаевна Гончарова.; Enterpreneurship's moral causes Realigning and recharging dynamics between institutions, markets and civil society from the perspective of socially motivated bussiness initiatives Mila Aleksandrova Stancheva
 
Creator:
Станчева, Мила Александрова; Stanceva, Mila Aleksandrova; Дичев, Ивайло Стефанов науч. ръководител; Колева, Светла Йовчева рец.; Гончарова, Галина Николаевна рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предприемачество; Икономическо поведение; Стопанска етика
 
*** *** ***
 
001:
001196107
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станчева, Мила Александрова
 
245:
Моралните каузи на предприемачеството :| Пренареждане и презареждане на сектори: за променените връзки между институции, пазар и гражданско общество през примера на социално мотивирани бизнес инициативи : Автореферат /| Мила Александрова Станчева ; Науч. ръководител Ивайло Стефанов Дичев ; Рец. Светла Йовчева Колева, Галина Николаевна Гончарова.
 
246:
Enterpreneurship's moral causes| Realigning and recharging dynamics between institutions, markets and civil society from the perspective of socially motivated bussiness initiatives| Mila Aleksandrova Stancheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 415.4 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
28 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предприемачество| Икономическо поведение| Стопанска етика
 
700:
Stanceva, Mila Aleksandrova| Дичев, Ивайло Стефанов| науч. ръководител| Колева, Светла Йовчева| рец.| Гончарова, Галина Николаевна| рец.