Current View
Citation link:
Title:
Двойната идентичност в регионалния разказ на Нова Скотия : Автореферат / Александър Емилов Костов ; Науч. ръководител Мадлен Данова ; Рец. Дияна Янкова, Александра Главанакова.; Double identity in Nova Scotia’s regional short story writing Aleksandar Emilov Kostov
 
Creator:
Костов, Александър Емилов; Kostov, Aleksandar Emilov; Данова, Мадлен Василева науч. ръководител; Янкова, Дияна Димитрова рец.; Главанакова, Александра Константинова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление 2.1. Филология, науч. спец. Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевроп. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии 2021; Библиогр. с. 64-65; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Канадска литература история и критика
 
*** *** ***
 
001:
001198258
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костов, Александър Емилов
 
245:
Двойната идентичност в регионалния разказ на Нова Скотия :| Автореферат /| Александър Емилов Костов ; Науч. ръководител Мадлен Данова ; Рец. Дияна Янкова, Александра Главанакова.
 
246:
Double identity in Nova Scotia’s regional short story writing| Aleksandar Emilov Kostov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 596.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
65 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. направление 2.1. Филология, науч. спец. Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевроп. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии| 2021
 
504:
Библиогр. с. 64-65
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Канадска литература| история и критика
 
700:
Kostov, Aleksandar Emilov| Данова, Мадлен Василева| науч. ръководител| Янкова, Дияна Димитрова| рец.| Главанакова, Александра Константинова| рец.