Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 2 - Геология : Т. 52. / Ред. Васил Цанков, Цоню Димитров.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 2 - Geologie
 
Creator:
Цанков, Васил Цанков ред.; Димитров, Цоню ред.
 
Date:
1959 [issued] 1959 [за 1957/58].
 
Description:
Пълното име на Цоню Димитров е Цоню Димитров Попов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001055756
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 2 - Геология :| Т. 52. /| Ред. Васил Цанков, Цоню Димитров.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 2 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 41.84 MB)
 
260:
София :| Наука и изкуство,| 1959 [за 1957/58].
 
300:
348 с. :| с ил.
 
500:
Пълното име на Цоню Димитров е Цоню Димитров Попов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Цанков, Васил Цанков| ред.| Димитров, Цоню| ред.