Citation link:
 • Разпис на лекциите : За лятното полугодие на 1897-1898 учебна година.
  • Заглавна страница
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • [Преглед на лекции]
   • [стр. 2]
  • [Програми]
   • [стр. 2]
   • [стр. 3]
   • [стр. 4]
   • [стр. 5]
   • [стр. 6]
  • [Преглед на лекции на Юридически факултет]