Citation link:
 • Етнографско изследване на село Костенец, Ихтиманско
  • Заглавна страница
   • Речник на характерната лексика
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199