Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Копривщица
  • Заглавна страница
  • Снимки
   • стр. 44
   • стр. 46
   • стр. 57