Current View
Citation link:
Title:
Българо-иранските отношения от Освобождението до края на 50-те години на ХХ в. : Автореферат / Ангел Митков Орбецов ; Науч. ръководител Валери Колев ; Рец. Стоянка Тодорова Кендерова, Иво Кирилов Панов.; Bulgarian-Iranian relations from the liberation to the end of the 1950s Angel Mitkov Orbetsov
 
Creator:
Орбецов, Ангел Митков; Orbecov, Angel Mitkov; Колев, Валери Каменов науч. ръководител; Кендерова, Стоянка Тодорова рец.; Панов, Иво Кирилов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Международни отношения история 20 в. България Иран
 
*** *** ***
 
001:
001193942
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Орбецов, Ангел Митков
 
245:
Българо-иранските отношения от Освобождението до края на 50-те години на ХХ в. :| Автореферат /| Ангел Митков Орбецов ; Науч. ръководител Валери Колев ; Рец. Стоянка Тодорова Кендерова, Иво Кирилов Панов.
 
246:
Bulgarian-Iranian relations from the liberation to the end of the 1950s| Angel Mitkov Orbetsov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 647.9 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Международни отношения| история| 20 в.| България| Иран
 
700:
Orbecov, Angel Mitkov| Колев, Валери Каменов| науч. ръководител| Кендерова, Стоянка Тодорова| рец.| Панов, Иво Кирилов| рец.