Current View
Citation link:
Title:
Литературата в дигиталния свят : Как дигиталните технологии променят общуването с текста : Автореферат / Иван Велчев ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Огняна Георгиева-Тенева, Адриана Симеонова-Дамянова.; Literature in the digital world How digital technologies are changing the way we read Ivan Velchev Velchev
 
Creator:
Велчев, Иван Велчев; Velcev, Ivan Velcev; Атанасов, Владимир Атанасов науч. ръководител; Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова рец.; Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на рец. Огняна Георгиева-Тенева е Огняна Атанасова Георгиева; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучениета по лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2021; Библиогр. с. 44-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Литература методика на преподаването за средни училища; Електронно обучение
 
*** *** ***
 
001:
001196599
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велчев, Иван Велчев
 
245:
Литературата в дигиталния свят :| Как дигиталните технологии променят общуването с текста : Автореферат /| Иван Велчев ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Огняна Георгиева-Тенева, Адриана Симеонова-Дамянова.
 
246:
Literature in the digital world| How digital technologies are changing the way we read| Ivan Velchev Velchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 606.3 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
48 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на рец. Огняна Георгиева-Тенева е Огняна Атанасова Георгиева
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучениета по лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 44-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Литература| методика на преподаването| за средни училища| Електронно обучение
 
700:
Velcev, Ivan Velcev| Атанасов, Владимир Атанасов| науч. ръководител| Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова| рец.| Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова| рец.