Current View
Citation link:
Title:
Обобщени авторегресионни сплайн модели и приложението им в икономиката : Автореферат / Савка Рачева Костадинова ; Науч. ръководители Цветан Игнатов, Никола Найденов.
 
Creator:
Костадинова, Савка Рачева; Игнатов, Цветан Генов науч. ръководител; Найденов, Никола Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен Доктор по науч. спец. 3.8 Икономика (Статистика и демография) 2013; Библиогр. с. 36-39; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Кибернетика, икономическа.; Икономически науки - методи, математически.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костадинова, Савка Рачева
 
245:
Обобщени авторегресионни сплайн модели и приложението им в икономиката :| Автореферат /| Савка Рачева Костадинова ; Науч. ръководители Цветан Игнатов, Никола Найденов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,1 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
40 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен Доктор по науч. спец. 3.8 Икономика (Статистика и демография)| 2013
 
504:
Библиогр. с. 36-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Кибернетика, икономическа.| Икономически науки - методи, математически.
 
700:
Игнатов, Цветан Генов| науч. ръководител| Найденов, Никола Георгиев| науч. ръководител