Citation link:
  • Приказки на Нинон /Емил Зола ; Прев. от фр. Конст. Константинов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев