Current View
Citation link:
Title:
Услуги на изследователски информационни системи за облак за отворена наука : Автореферат / Силвестер Хасани ; Науч. ръководител Елиза Стефанова ; Рец. Ана Йовкова Пройкова, Петрак Джорджи Пападжорджи.; Research information system services from the open science cloud Silvester Mustafa Hasani
 
Creator:
Хасани, Силвестер Мустафа; Hasani, Silvester Mustafa; Стефанова, Елиза Петрова науч. ръководител; Пройкова, Ана Йовкова рец.; Пападжорджи, Петрак Джорджи рец.
 
Date:
2022 [issued] [2022].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.6 Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Информ. технологии" - Компютърни мрежи СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2022; Библиогр. с. 53-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Компютърни мрежи; Изчисления в облак
 
*** *** ***
 
001:
001199178
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хасани, Силвестер Мустафа
 
245:
Услуги на изследователски информационни системи за облак за отворена наука :| Автореферат /| Силвестер Хасани ; Науч. ръководител Елиза Стефанова ; Рец. Ана Йовкова Пройкова, Петрак Джорджи Пападжорджи.
 
246:
Research information system services from the open science cloud| Silvester Mustafa Hasani
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.248 MB)
 
260:
[София],| [2022].
 
300:
55 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.6 Информатика и компютърни науки", докторска прогр. "Информ. технологии" - Компютърни мрежи| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2022
 
504:
Библиогр. с. 53-55
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Компютърни мрежи| Изчисления в облак
 
700:
Hasani, Silvester Mustafa| Стефанова, Елиза Петрова| науч. ръководител| Пройкова, Ана Йовкова| рец.| Пападжорджи, Петрак Джорджи| рец.