Current View
Citation link:
Title:
Модел на педагогическо консултиране за родители на деца с нарушения в развитието (до 5 г.) Автореферат / Елисавета Георгиева Пумпалова ; Науч. ръководител Моника Богданова.; Model ot pedagogical counseling for parents of children with developmental disorders (up to 5 years) Elisaveta Georgieva Pumpalova
 
Creator:
Пумпалова, Елисавета Георгиева; Pumpalova, Elisaveta Georgieva; Богданова, Моника Борисова науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика ("Теория на възпитанието и дидактика" - Педагогическо консултиране) Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Социална работа" 2021; Библиография с. 63-65; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Семейно възпитание; Деца с увреждания; Консултативна психология
 
*** *** ***
 
001:
001208024
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пумпалова, Елисавета Георгиева
 
245:
Модел на педагогическо консултиране за родители на деца с нарушения в развитието (до 5 г.)| Автореферат /| Елисавета Георгиева Пумпалова ; Науч. ръководител Моника Богданова.
 
246:
Model ot pedagogical counseling for parents of children with developmental disorders (up to 5 years)| Elisaveta Georgieva Pumpalova
 
260:
София,| 2021.
 
300:
1 онлайн ресурс (66 с.) :| с цв. табл., сх.
 
347:
Текстов файл| pdf| 1 MB
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на научната степен "доктор" по професионално направление 1.2. Педагогика ("Теория на възпитанието и дидактика" - Педагогическо консултиране)| Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра "Социална работа"| 2021
 
504:
Библиография с. 63-65
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Семейно възпитание| Деца с увреждания| Консултативна психология
 
700:
Pumpalova, Elisaveta Georgieva| Богданова, Моника Борисова| науч. ръководител