Current View
Citation link:
Title:
Логически модели за предаването на източника на информацията в естествените езици : Автореферат / Велислава Тодорова ; Науч. ръководител Евгени Латинов ; [Рец. Красимира Славчева Алексова, Вихрен Янакиев Бузов].; Formal approaches to evidentiality Velislava Todorova
 
Creator:
Тодорова, Велислава Тодорова; Todorova, Velislava Todorova; Латинов, Евгени Латинов науч. ръководител; Алексова, Красимира Славчева рец.; Бузов, Вихрен Янакиев рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на докторска дисертация [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.3. Философия] СУ "Св. Климент Охридски", [Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика"] 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Език философия
 
*** *** ***
 
001:
001201759
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Велислава Тодорова
 
245:
Логически модели за предаването на източника на информацията в естествените езици :| Автореферат /| Велислава Тодорова ; Науч. ръководител Евгени Латинов ; [Рец. Красимира Славчева Алексова, Вихрен Янакиев Бузов].
 
246:
Formal approaches to evidentiality| Velislava Todorova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 103.7 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
12 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на докторска дисертация| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.3. Философия]| СУ "Св. Климент Охридски", [Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика"]| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Език| философия
 
700:
Todorova, Velislava Todorova| Латинов, Евгени Латинов| науч. ръководител| Алексова, Красимира Славчева| рец.| Бузов, Вихрен Янакиев| рец.