Citation link:
 • Старото българско население в Североизточна България /Л. Милетич.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. II.
  • I. Старото българско население в североизточна България.
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
  • Балканджиите (планинците).
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
  • Преселенците от Тракия.
   • стр. 57
  • Хърцоите (полянците).
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
  • II. Преглед на старото българско население и на пришелците по околии.
   • Шуменска околия.
    • стр. 74
    • стр. 75
   • Новопазарска околия.
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
   • Провадийска и Новоселска околия.
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
   • Преславска околия.
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • Османпазарска и Ескиджумайска околия.
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
   • Поповска околия.
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
   • Разградска и Кеманларска околия.
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
   • Варненско и Балчишко.
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
   • Варненска околия.
    • стр. 151
    • стр. 152
   • Балчишка околия.
    • стр. 154
   • Добришка околия.
    • стр. 156
    • стр. 157
   • Силистренска, Куртбунарска, Аккадънларска и Тутраканска околия.
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
   • Силистренска околия.
    • стр. 164
    • стр. 165
   • Куртбунарска околия.
   • Аккадънларска околия.
   • Тутраканска околия.
   • Ромънска Добруджа.
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
   • Югозападна Добруджа.
   • Тулчанска и Бабадашка околия.
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
   • Русенска околия.
    • стр. 178
   • Беленска околия.
    • стр. 180
    • стр. 181
   • Балбунарска околия.
   • Горньо-Ореховска, Кесаревска, Търновска и Паскалевска околия.
    • стр. 183
    • стр. 184
   • Свищовско и Никополско.
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
   • Ловчанско и Севлиевско.
    • стр. 193
  • Приложение.
   • Народни лични имена от източна България.
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
  • Показалец на споменатите градове и села.
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
  • Вещен показалец.
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. [225]