Citation link:
  • Повест за падането на Цариград в 1453 год. / Любомир Милетич.