Citation link:
  • Кратка автобиография : Извлечена от пространната му, който описва частния, обществения и политическия живот на България от 1827 година до днес заедно със своя си : За прочит на любочитателите /С. И. Доброплодний.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев