Citation link:
  • Начална химия : За народните училища и въобще за всички, които подкачат да учат химия : Приложена на стопанството, художествата и промишлеността