Citation link:
  • Светлина от изток : Избрани разкази /Илия Ив. Черен ; Под ред. на Неделчо Бенев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев