Current View
Citation link:
Title:
Изследване въздействието на физични и биологични фактори върху реализацията на херпесни вируси : Автореферат / Венелин Венциславов Цветков ; Науч. ръководител Стоян Ангелов Шишков.; Study the impact of physical and biological factors on the implementation of herpes viruses Venelin Ventsislavov Tsvetkov
 
Creator:
Цветков, Венелин Венциславов; Шишков, Стоян Ангелов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Вирусология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Лаб. "Вирусология" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Вирусология
 
*** *** ***
 
001:
001199877
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветков, Венелин Венциславов
 
245:
Изследване въздействието на физични и биологични фактори върху реализацията на херпесни вируси :| Автореферат /| Венелин Венциславов Цветков ; Науч. ръководител Стоян Ангелов Шишков.
 
246:
Study the impact of physical and biological factors on the implementation of herpes viruses| Venelin Ventsislavov Tsvetkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.895 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
60 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Вирусология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Лаб. "Вирусология"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Вирусология
 
700:
Шишков, Стоян Ангелов| науч. ръководител